- Update kết thúc chuyển nhượng mùa đông 2016/2017.
- Update new face.
- Fix 1 số lỗi bản 3.0.
- Update New Selector tool .
- Yêu cầu: cài bản 3.0 - Link: http://ouo.io/Nby49 trước khi cài 3.1 này.